قیمت روز خرید و فروش زعفران

شاید شما هم جز کسانی باشید که قصد خرید زعفران را دارند و به دنبال قیمت روز زعفران قائنات، قیمت روز زعفران تربت حیدریه، یا قیمت روز زعفران مشهد و امثال اینها هستند. شاید جزو کسانی هستید که در بازار بورس فعالیت دارید و به دنبال قیمت روز زعفران در بورس هستید.

همان طور که می دانید قیمت زعفران ثابت نیست و روزانه تغییر می کند.

فروشگاه زعفران ممتاز قائنات با آگاهی از دغدغه خریداران زعفران سعی کرده است قیمت لحظه ای زعفران را روزانه در سایت ارائه دهد تا خریداران زعفران بتوانند با پیگیری روند تغییرات قیمت زعفران و آگاهی از نمودار قیمت زعفران در بهترین بازه ی زمانی اقدام به خرید و فروش زعفران نمایند.

در اینجا لیست کامل قیمت روز خرید و فروش زعفران فله و بسته بندی شده قائنات ارائه شده است. توجه داشته باشید که قیمت هر گرم زعفران یا قیمت هر مثقال زعفران بر حسب تومان می باشد. تمامی قیمت ها روزانه آپدیت شده و قیمت روز زعفران می باشند.

قیمت روز خرید و فروش زعفران فله و بسته بندی اصل قائنات

قیمت روز  زعفران قائنات اصل
ردیف نام محصول آخرین قیمت تاریخ آخرین تغییر اطلاعات بیشتر
۱ قیمت روز یک مثقالی سرگل درجه یک طرح پاکتی ۶۲۰۰۰ ۱۳۹۹/۰۹/۰۱
۲ قیمت روز نیم مثقال سرگل درجه یک طرح پاکتی ۳۲۵۵۰ ۱۳۹۹/۰۹/۰۱
۳ قیمت روز ۴ گرم سرگل درجه یک طرح پاکتی ۵۵۹۵۰ ۱۳۹۹/۰۹/۰۱
۴ قیمت روز ۳ گرم سرگل درجه یک طرح پاکتی ۴۲۵۰۰ ۱۳۹۹/۰۹/۰۱
۵ قیمت روز ۲ گرم سرگل درجه یک طرح پاکتی ۲۸۵۰۰ ۱۳۹۹/۰۹/۰۱
۶ قیمت روز ۱ گرم سرگل درجه یک طرح پاکتی ۱۵۰۰۰ ۱۳۹۹/۰۹/۰۱
۷ قیمت روز نیم گرم سرگل درجه یک طرح پاکتی ۸۸۰۰ ۱۳۹۹/۰۹/۰۱
۸ قیمت روز  یک مثقالی سرگل درجه یک طرح کریستال دایره ای ۶۲۵۰۰ ۱۳۹۹/۰۹/۰۱
۹ قیمت روز ۲ مثقالی سرگل درجه یک طرح کریستال دایره ای ۱۲۴۰۰۰ ۱۳۹۹/۰۹/۰۱
۱۰ قیمت روز ۳ مثقالی سرگل درجه یک طرح کریستال دایره ای ۱۸۵۷۰۰ ۱۳۹۹/۰۹/۰۱
۱۱ قیمت روز ۴ مثقالی سرگل درجه یک طرح کریستال دایره ای ۲۴۵۵۰۰ ۱۳۹۹/۰۹/۰۱
۱۲ قیمت روز ۱ گرمی سرگل درجه یک طرح کریستال دایره ای ۱۵۵۰۰ ۱۳۹۹/۰۹/۰۱
۱۳ قیمت روز ۲ گرمی سرگل درجه یک طرح کریستال دایره ای ۲۹۸۰۰ ۱۳۹۹/۰۹/۰۱
۱۴ قیمت روز ۳ گرمی سرگل درجه یک طرح کریستال دایره ای ۴۲۷۰۰ ۱۳۹۹/۰۹/۰۱
۱۵ قیمت روز ۴ گرمی سرگل درجه یک طرح کریستال دایره ای ۵۵۸۰۰ ۱۳۹۹/۰۹/۰۱
۱۶ قیمت روز ۱ گرم سرگل درجه یک طرح آذین ۱۶۲۰۰ ۱۳۹۹/۰۹/۰۱
۱۷ قیمت روز ۲ گرم سرگل درجه یک طرح آذین ۳۰۶۰۰ ۱۳۹۹/۰۹/۰۱
۱۸ قیمت روز ۳ گرم سرگل درجه یک طرح آذین ۴۴۵۰۰ ۱۳۹۹/۰۹/۰۱
۱۹ قیمت روز ۴ گرم سرگل درجه یک طرح آذین ۵۵۵۰۰-۵۸۴۰۰ ۱۳۹۹/۰۹/۰۱
۲۰ قیمت روز نیم مثقالی سرگل درجه یک طرح آذین ۳۴۹۰۰ ۱۳۹۹/۰۹/۰۱
۲۱ قیمت روز یک مثقالی سرگل درجه یک طرح آذین ۶۵۹۰۰ ۱۳۹۹/۰۹/۰۱
۲۲ قیمت روز ۵ گرمی سرگل درجه یک طرح آذین ۷۰۵۰۰ ۱۳۹۹/۰۹/۰۱
۲۳ قیمت روز ۱ گرم سرگل درجه یک طرح گوهر ۱۶۲۰۰ ۱۳۹۹/۰۹/۰۱
۲۴ قیمت روز ۲ گرم سرگل درجه یک طرح گوهر ۳۰۶۰۰ ۱۳۹۹/۰۹/۰۱
۲۵ قیمت روز ۳ گرم سرگل درجه یک طرح گوهر ۴۴۵۰۰ ۱۳۹۹/۰۹/۰۱
۲۶ قیمت روز ۴ گرم سرگل درجه یک طرح گوهر ۵۸۴۰۰ ۱۳۹۹/۰۹/۰۱
۲۷ قیمت روز نیم مثقالی سرگل درجه یک طرح گوهر ۳۴۹۰۰ ۱۳۹۹/۰۹/۰۱
۲۸ قیمت روز یک مثقالی سرگل درجه یک طرح گوهر ۶۵۹۰۰ ۱۳۹۹/۰۹/۰۱
۲۹ قیمت روز ۵ گرمی سرگل درجه یک طرح گوهر ۷۰۵۰۰ ۱۳۹۹/۰۹/۰۱
 ۳۰  قیمت روز ۱ گرم سرگل درجه یک طرح اطلسی  ۱۵۹۰۰ ۱۳۹۹/۰۹/۰۱
 ۳۱  قیمت روز ۲ گرم سرگل درجه یک طرح اطلسی  ۳۰۹۰۰ ۱۳۹۹/۰۹/۰۱
 ۳۲  قیمت روز ۳ گرم سرگل درجه یک طرح اطلسی  ۴۴۷۰۰ ۱۳۹۹/۰۹/۰۱
 ۳۳  قیمت روز ۴ گرم سرگل درجه یک طرح اطلسی  ۵۷۵۰۰ ۱۳۹۹/۰۹/۰۱
 ۳۴  قیمت روز نیم مثقالی سرگل درجه یک طرح اطلسی  ۳۳۴۰۰-۳۵۸۰۰ ۱۳۹۹/۰۹/۰۱
 ۳۵  قیمت روز یک مثقالی سرگل درجه یک طرح اطلسی  ۶۳۹۰۰-۶۵۹۰۰ ۱۳۹۹/۰۹/۰۱
 ۳۶  قیمت روز ۵ گرمی سرگل درجه یک طرح اطلسی  ۶۸۰۰۰ ۱۳۹۹/۰۹/۰۱

 

 

خرید زعفران قائنات , قیمت روز زعفران قائنات