قیمت روز خرید و فروش زعفران

شاید شما هم جز کسانی باشید که قصد خرید زعفران را دارند و به دنبال قیمت روز زعفران قائنات، قیمت روز زعفران تربت حیدریه، یا قیمت روز زعفران مشهد و امثال اینها هستند. شاید جزو کسانی هستید که در بازار بورس فعالیت دارید و به دنبال قیمت روز زعفران در بورس هستید.

همان طور که می دانید قیمت زعفران ثابت نیست و روزانه تغییر می کند.

فروشگاه زعفران ممتاز قائنات با آگاهی از دغدغه خریداران زعفران سعی کرده است قیمت لحظه ای زعفران را روزانه در سایت ارائه دهد تا خریداران زعفران بتوانند با پیگیری روند تغییرات قیمت زعفران و آگاهی از نمودار قیمت زعفران در بهترین بازه ی زمانی اقدام به خرید و فروش زعفران نمایند.

در اینجا لیست کامل قیمت روز خرید و فروش زعفران فله و بسته بندی شده قائنات ارائه شده است. توجه داشته باشید که قیمت هر گرم زعفران یا قیمت هر مثقال زعفران بر حسب تومان می باشد. تمامی قیمت ها روزانه آپدیت شده و قیمت روز زعفران می باشند.

قیمت روز خرید و فروش زعفران فله و بسته بندی اصل قائنات

قیمت روز  زعفران قائنات اصل
ردیف نام محصول آخرین قیمت تاریخ آخرین تغییر اطلاعات بیشتر
۱ قیمت روز یک مثقالی سرگل صادراتی طرح پاکتی ۱۹۵۰۰۰ ۱۴۰۱/۰۱/۲۷
۲ قیمت روز نیم مثقال سرگل درجه یک طرح پاکتی ۸۸۰۰۰ ۱۴۰۱/۰۱/۲۷
۳ قیمت روز ۴ گرم سرگل درجه یک طرح پاکتی ۱۵۹۰۰۰ ۱۴۰۱/۰۱/۲۷
۴ قیمت روز ۳ گرم سرگل درجه یک طرح پاکتی ۱۲۰۰۰۰ ۱۴۰۱/۰۱/۲۷
۵ قیمت روز ۲ گرم سرگل درجه یک طرح پاکتی ۸۰۰۰۰ ۱۴۰۱/۰۱/۲۷
۶ قیمت روز ۱ گرم سرگل درجه یک طرح پاکتی ۵۲۰۰۰ ۱۴۰۱/۰۱/۲۷
۷ قیمت روز نیم گرم سرگل درجه یک طرح پاکتی ۲۴۰۰۰ ۱۴۰۱/۰۱/۲۷
۸ قیمت روز  یک مثقالی سرگل درجه یک طرح کریستال دایره ای ۱۹۰۰۰۰ ۱۴۰۱/۰۱/۲۷
۹ قیمت روز ۲ مثقالی سرگل درجه یک طرح کریستال دایره ای ۳۷۰۰۰۰ ۱۴۰۱/۰۱/۲۷
۱۰ قیمت روز ۳ مثقالی سرگل درجه یک طرح کریستال دایره ای ۵۵۰۰۰۰ ۱۴۰۱/۰۱/۲۷
۱۱ قیمت روز ۴ مثقالی سرگل درجه یک طرح کریستال دایره ای ۷۳۰۰۰۰ ۱۴۰۱/۰۱/۲۷
۱۲ قیمت روز ۱ گرمی سرگل درجه یک طرح کریستال دایره ای ۵۷۰۰۰ ۱۴۰۱/۰۱/۲۷
۱۳ قیمت روز ۲ گرمی سرگل درجه یک طرح کریستال دایره ای ۸۸۰۰۰ ۱۴۰۱/۰۱/۲۷
۱۴ قیمت روز ۳ گرمی سرگل درجه یک طرح کریستال دایره ای ۱۳۵۰۰۰ ۱۴۰۱/۰۱/۲۷
۱۵ قیمت روز ۴ گرمی سرگل درجه یک طرح کریستال دایره ای ۱۶۹۰۰۰ ۱۴۰۱/۰۱/۲۷
۱۶ قیمت روز ۱ گرم سرگل درجه یک طرح آذین ۶۵۰۰۰ ۱۴۰۱/۰۱/۲۷
۱۷ قیمت روز ۲ گرم سرگل درجه یک طرح آذین ۹۷۰۰۰ ۱۴۰۱/۰۱/۲۷
۱۸ قیمت روز ۳ گرم سرگل درجه یک طرح آذین ۱۳۸۰۰۰ ۱۴۰۱/۰۱/۲۷
۱۹ قیمت روز ۴ گرم سرگل درجه یک طرح آذین ۱۷۸۰۰۰-۱۹۵۰۰۰ ۱۴۰۱/۰۱/۲۷
۲۰ قیمت روز نیم مثقالی سرگل درجه یک طرح آذین ۱۰۵۰۰۰ ۱۴۰۱/۰۱/۲۷
۲۱ قیمت روز یک مثقالی سرگل درجه یک طرح آذین ۱۹۵۰۰۰ ۱۴۰۱/۰۱/۲۷
۲۲ قیمت روز ۵ گرمی سرگل درجه یک طرح آذین ۲۱۷۰۰۰ ۱۴۰۱/۰۱/۲۷
 ۲۳  قیمت روز ۱ گرم سرگل درجه یک طرح اطلسی  ۶۳۰۰۰ ۱۴۰۱/۰۱/۲۷
 ۲۴  قیمت روز ۲ گرم سرگل درجه یک طرح اطلسی  ۹۵۰۰۰ ۱۴۰۱/۰۱/۲۷
 ۲۵  قیمت روز ۳ گرم سرگل درجه یک طرح اطلسی  ۱۳۵۰۰۰ ۱۴۰۱/۰۱/۲۷
 ۲۶  قیمت روز ۴ گرم سرگل درجه یک طرح اطلسی  ۱۷۵۰۰۰ ۱۴۰۱/۰۱/۲۷
 ۲۷  قیمت روز نیم مثقالی سرگل درجه یک طرح اطلسی  ۱۰۳۰۰۰-۱۱۵۰۰۰ ۱۴۰۱/۰۱/۲۷
 ۲۸  قیمت روز یک مثقالی سرگل درجه یک طرح اطلسی  ۱۹۹۰۰۰-۲۲۰۰۰۰ ۱۴۰۱/۰۱/۲۷
 ۲۹  قیمت روز ۵ گرمی سرگل درجه یک طرح اطلسی  ۲۱۵۰۰۰ ۱۴۰۱/۰۱/۲۷

 

 

خرید زعفران قائنات , قیمت روز زعفران قائنات