قیمت روز خرید و فروش زعفران

شاید شما هم جز کسانی باشید که قصد خرید زعفران را دارند و به دنبال قیمت روز زعفران قائنات، قیمت روز زعفران تربت حیدریه، یا قیمت روز زعفران مشهد و امثال اینها هستند. شاید جزو کسانی هستید که در بازار بورس فعالیت دارید و به دنبال قیمت روز زعفران در بورس هستید.

همان طور که می دانید قیمت زعفران ثابت نیست و روزانه تغییر می کند.

فروشگاه زعفران ممتاز قائنات با آگاهی از دغدغه خریداران زعفران سعی کرده است قیمت لحظه ای زعفران را روزانه در سایت ارائه دهد تا خریداران زعفران بتوانند با پیگیری روند تغییرات قیمت زعفران و آگاهی از نمودار قیمت زعفران در بهترین بازه ی زمانی اقدام به خرید و فروش زعفران نمایند.

در اینجا لیست کامل قیمت روز خرید و فروش زعفران فله و بسته بندی شده قائنات ارائه شده است. توجه داشته باشید که قیمت هر گرم زعفران یا قیمت هر مثقال زعفران بر حسب تومان می باشد. تمامی قیمت ها روزانه آپدیت شده و قیمت روز زعفران می باشند.

قیمت روز خرید و فروش زعفران فله و بسته بندی اصل قائنات

قیمت روز  زعفران قائنات اصل
ردیف نام محصول آخرین قیمت تاریخ آخرین تغییر اطلاعات بیشتر
۱ قیمت روز یک مثقالی سرگل صادراتی طرح پاکتی ۱۹۵۰۰۰ ۱۴۰۰/۱۰/۲۵
۲ قیمت روز نیم مثقال سرگل درجه یک طرح پاکتی ۸۸۰۰۰ ۱۴۰۰/۱۰/۲۵
۳ قیمت روز ۴ گرم سرگل درجه یک طرح پاکتی ۱۵۹۰۰۰ ۱۴۰۰/۱۰/۲۵
۴ قیمت روز ۳ گرم سرگل درجه یک طرح پاکتی ۱۲۰۰۰۰ ۱۴۰۰/۱۰/۲۵
۵ قیمت روز ۲ گرم سرگل درجه یک طرح پاکتی ۸۰۰۰۰ ۱۴۰۰/۱۰/۲۵
۶ قیمت روز ۱ گرم سرگل درجه یک طرح پاکتی ۵۲۰۰۰ ۱۴۰۰/۱۰/۲۵
۷ قیمت روز نیم گرم سرگل درجه یک طرح پاکتی ۲۴۰۰۰ ۱۴۰۰/۱۰/۲۵
۸ قیمت روز  یک مثقالی سرگل درجه یک طرح کریستال دایره ای ۱۹۰۰۰۰ ۱۴۰۰/۱۰/۲۵
۹ قیمت روز ۲ مثقالی سرگل درجه یک طرح کریستال دایره ای ۳۷۰۰۰۰ ۱۴۰۰/۱۰/۲۵
۱۰ قیمت روز ۳ مثقالی سرگل درجه یک طرح کریستال دایره ای ۵۵۰۰۰۰ ۱۴۰۰/۱۰/۲۵
۱۱ قیمت روز ۴ مثقالی سرگل درجه یک طرح کریستال دایره ای ۷۳۰۰۰۰ ۱۴۰۰/۱۰/۲۵
۱۲ قیمت روز ۱ گرمی سرگل درجه یک طرح کریستال دایره ای ۵۷۰۰۰ ۱۴۰۰/۱۰/۲۵
۱۳ قیمت روز ۲ گرمی سرگل درجه یک طرح کریستال دایره ای ۸۸۰۰۰ ۱۴۰۰/۱۰/۲۵
۱۴ قیمت روز ۳ گرمی سرگل درجه یک طرح کریستال دایره ای ۱۳۵۰۰۰ ۱۴۰۰/۱۰/۲۵
۱۵ قیمت روز ۴ گرمی سرگل درجه یک طرح کریستال دایره ای ۱۶۹۰۰۰ ۱۴۰۰/۱۰/۲۵
۱۶ قیمت روز ۱ گرم سرگل درجه یک طرح آذین ۶۵۰۰۰ ۱۴۰۰/۱۰/۲۵
۱۷ قیمت روز ۲ گرم سرگل درجه یک طرح آذین ۹۷۰۰۰ ۱۴۰۰/۱۰/۲۵
۱۸ قیمت روز ۳ گرم سرگل درجه یک طرح آذین ۱۳۸۰۰۰ ۱۴۰۰/۱۰/۲۵
۱۹ قیمت روز ۴ گرم سرگل درجه یک طرح آذین ۱۷۸۰۰۰-۱۹۵۰۰۰ ۱۴۰۰/۱۰/۲۵
۲۰ قیمت روز نیم مثقالی سرگل درجه یک طرح آذین ۱۰۵۰۰۰ ۱۴۰۰/۱۰/۲۵
۲۱ قیمت روز یک مثقالی سرگل درجه یک طرح آذین ۱۹۵۰۰۰ ۱۴۰۰/۱۰/۲۵
۲۲ قیمت روز ۵ گرمی سرگل درجه یک طرح آذین ۲۱۷۰۰۰ ۱۴۰۰/۱۰/۲۵
 ۲۳  قیمت روز ۱ گرم سرگل درجه یک طرح اطلسی  ۶۳۰۰۰ ۱۴۰۰/۱۰/۲۵
 ۲۴  قیمت روز ۲ گرم سرگل درجه یک طرح اطلسی  ۹۵۰۰۰ ۱۴۰۰/۱۰/۲۵
 ۲۵  قیمت روز ۳ گرم سرگل درجه یک طرح اطلسی  ۱۳۵۰۰۰ ۱۴۰۰/۱۰/۲۵
 ۲۶  قیمت روز ۴ گرم سرگل درجه یک طرح اطلسی  ۱۷۵۰۰۰ ۱۴۰۰/۱۰/۲۵
 ۲۷  قیمت روز نیم مثقالی سرگل درجه یک طرح اطلسی  ۱۰۳۰۰۰-۱۱۵۰۰۰ ۱۴۰۰/۱۰/۲۵
 ۲۸  قیمت روز یک مثقالی سرگل درجه یک طرح اطلسی  ۱۹۹۰۰۰-۲۲۰۰۰۰ ۱۴۰۰/۱۰/۲۵
 ۲۹  قیمت روز ۵ گرمی سرگل درجه یک طرح اطلسی  ۲۱۵۰۰۰ ۱۴۰۰/۱۰/۲۵

 

 

خرید زعفران قائنات , قیمت روز زعفران قائنات