قیمت روز خرید و فروش زعفران

قیمت روز خرید و فروش زعفران فله و بسته بندی قائنات در این صفحه و به صورت یکجا ارائه می شود. با توجه به این امکان در فروشگاه زعفران ممتاز قائنات شما می توانید به صورت یکجا و به صورت کاملا به روز شده از قیمت روز خرید و فروش زعفران صادراتی ایران با خبر شوید. تمام سعی ما بر این بوده است که بتوانیم خدماتی به روز فروشگاه زعفران ممتاز قائنات ارائه نماییم.

قیمت روز خرید و فروش زعفران فله و بسته بندی اصل قائنات

قیمت روز  زعفران قائنات اصل
ردیف نام محصول آخرین قیمت تاریخ آخرین تغییر اطلاعات بیشتر
۱ قیمت روز یک مثقالی سرگل درجه یک طرح پاکتی ۶۲۰۰۰  ۱۳۹۸/۱۱/۰۳
۲ قیمت روز نیم مثقال سرگل درجه یک طرح پاکتی ۳۲۵۵۰  ۱۳۹۸/۱۱/۰۳
۳ قیمت روز ۴ گرم سرگل درجه یک طرح پاکتی ۵۵۹۵۰  ۱۳۹۸/۱۱/۰۳
۴ قیمت روز ۳ گرم سرگل درجه یک طرح پاکتی ۴۲۵۰۰  ۱۳۹۸/۱۱/۰۳
۵ قیمت روز ۲ گرم سرگل درجه یک طرح پاکتی ۲۸۵۰۰  ۱۳۹۸/۱۱/۰۳
۶ قیمت روز ۱ گرم سرگل درجه یک طرح پاکتی ۱۵۰۰۰  ۱۳۹۸/۱۱/۰۳
۷ قیمت روز نیم گرم سرگل درجه یک طرح پاکتی ۸۸۰۰  ۱۳۹۸/۱۱/۰۳
۸ قیمت روز  یک مثقالی سرگل درجه یک طرح کریستال دایره ای ۶۲۵۰۰  ۱۳۹۸/۱۱/۰۳
۹ قیمت روز ۲ مثقالی سرگل درجه یک طرح کریستال دایره ای ۱۲۴۰۰۰  ۱۳۹۸/۱۱/۰۳
۱۰ قیمت روز ۳ مثقالی سرگل درجه یک طرح کریستال دایره ای ۱۸۵۷۰۰  ۱۳۹۸/۱۱/۰۳
۱۱ قیمت روز ۴ مثقالی سرگل درجه یک طرح کریستال دایره ای ۲۴۵۵۰۰  ۱۳۹۸/۱۱/۰۳
۱۲ قیمت روز ۱ گرمی سرگل درجه یک طرح کریستال دایره ای ۱۵۵۰۰  ۱۳۹۸/۱۱/۰۳
۱۳ قیمت روز ۲ گرمی سرگل درجه یک طرح کریستال دایره ای ۲۹۸۰۰  ۱۳۹۸/۱۱/۰۳
۱۴ قیمت روز ۳ گرمی سرگل درجه یک طرح کریستال دایره ای ۴۲۷۰۰  ۱۳۹۸/۱۱/۰۳
۱۵ قیمت روز ۴ گرمی سرگل درجه یک طرح کریستال دایره ای ۵۵۸۰۰  ۱۳۹۸/۱۱/۰۳
۱۶ قیمت روز ۱ گرم سرگل درجه یک طرح آذین ۱۶۲۰۰  ۱۳۹۸/۱۱/۰۳
۱۷ قیمت روز ۲ گرم سرگل درجه یک طرح آذین ۳۰۶۰۰  ۱۳۹۸/۱۱/۰۳
۱۸ قیمت روز ۳ گرم سرگل درجه یک طرح آذین ۴۴۵۰۰  ۱۳۹۸/۱۱/۰۳
۱۹ قیمت روز ۴ گرم سرگل درجه یک طرح آذین ۵۵۵۰۰-۵۸۴۰۰  ۱۳۹۸/۱۱/۰۳
۲۰ قیمت روز نیم مثقالی سرگل درجه یک طرح آذین ۳۴۹۰۰  ۱۳۹۸/۱۱/۰۳
۲۱ قیمت روز یک مثقالی سرگل درجه یک طرح آذین ۶۵۹۰۰  ۱۳۹۸/۱۱/۰۳
۲۲ قیمت روز ۵ گرمی سرگل درجه یک طرح آذین ۷۰۵۰۰  ۱۳۹۸/۱۱/۰۳
۲۳ قیمت روز ۱ گرم سرگل درجه یک طرح گوهر ۱۶۲۰۰  ۱۳۹۸/۱۱/۰۳
۲۴ قیمت روز ۲ گرم سرگل درجه یک طرح گوهر ۳۰۶۰۰  ۱۳۹۸/۱۱/۰۳
۲۵ قیمت روز ۳ گرم سرگل درجه یک طرح گوهر ۴۴۵۰۰  ۱۳۹۸/۱۱/۰۳
۲۶ قیمت روز ۴ گرم سرگل درجه یک طرح گوهر ۵۸۴۰۰  ۱۳۹۸/۱۱/۰۳
۲۷ قیمت روز نیم مثقالی سرگل درجه یک طرح گوهر ۳۴۹۰۰  ۱۳۹۸/۱۱/۰۳
۲۸ قیمت روز یک مثقالی سرگل درجه یک طرح گوهر ۶۵۹۰۰  ۱۳۹۸/۱۱/۰۳
۲۹ قیمت روز ۵ گرمی سرگل درجه یک طرح گوهر ۷۰۵۰۰  ۱۳۹۸/۱۱/۰۳
 ۳۰  قیمت روز ۱ گرم سرگل درجه یک طرح اطلسی  ۱۵۹۰۰  ۱۳۹۸/۱۱/۰۳
 ۳۱  قیمت روز ۲ گرم سرگل درجه یک طرح اطلسی  ۳۰۹۰۰  ۱۳۹۸/۱۱/۰۳
 ۳۲  قیمت روز ۳ گرم سرگل درجه یک طرح اطلسی  ۴۴۷۰۰  ۱۳۹۸/۱۱/۰۳
 ۳۳  قیمت روز ۴ گرم سرگل درجه یک طرح اطلسی  ۵۷۵۰۰  ۱۳۹۸/۱۱/۰۳
 ۳۴  قیمت روز نیم مثقالی سرگل درجه یک طرح اطلسی  ۳۳۴۰۰-۳۵۸۰۰  ۱۳۹۸/۱۱/۰۳
 ۳۵  قیمت روز یک مثقالی سرگل درجه یک طرح اطلسی  ۶۳۹۰۰-۶۵۹۰۰  ۱۳۹۸/۱۱/۰۳
 ۳۶  قیمت روز ۵ گرمی سرگل درجه یک طرح اطلسی  ۶۸۰۰۰  ۱۳۹۸/۱۱/۰۳

 

 

خرید زعفران قائنات , قیمت روز زعفران قائنات