قیمت روز خرید و فروش زعفران

شاید شما هم جز کسانی باشید که قصد خرید زعفران را دارند و به دنبال قیمت روز زعفران قائنات، قیمت روز زعفران تربت حیدریه، یا قیمت روز زعفران مشهد و امثال اینها هستند. شاید جزو کسانی هستید که در بازار بورس فعالیت دارید و به دنبال قیمت روز زعفران در بورس هستید.

همان طور که می دانید قیمت زعفران ثابت نیست و روزانه تغییر می کند.

فروشگاه زعفران ممتاز قائنات با آگاهی از دغدغه خریداران زعفران سعی کرده است قیمت لحظه ای زعفران را روزانه در سایت ارائه دهد تا خریداران زعفران بتوانند با پیگیری روند تغییرات قیمت زعفران و آگاهی از نمودار قیمت زعفران در بهترین بازه ی زمانی اقدام به خرید و فروش زعفران نمایند.

در اینجا لیست کامل قیمت روز خرید و فروش زعفران فله و بسته بندی شده قائنات ارائه شده است. توجه داشته باشید که قیمت هر گرم زعفران یا قیمت هر مثقال زعفران بر حسب تومان می باشد. تمامی قیمت ها روزانه آپدیت شده و قیمت روز زعفران می باشند.

قیمت روز خرید و فروش زعفران فله و بسته بندی اصل قائنات

قیمت روز  زعفران قائنات اصل
ردیف نام محصول آخرین قیمت تاریخ آخرین تغییر اطلاعات بیشتر
۱ قیمت روز یک مثقالی سرگل صادراتی طرح پاکتی ۷۱۰۰۰ ۱۴۰۰/۰۵/۱۶
۲ قیمت روز نیم مثقال سرگل درجه یک طرح پاکتی ۳۴۵۰۰ ۱۴۰۰/۰۵/۱۶
۳ قیمت روز ۴ گرم سرگل درجه یک طرح پاکتی ۵۵۰۰۰ ۱۴۰۰/۰۵/۱۶
۴ قیمت روز ۳ گرم سرگل درجه یک طرح پاکتی ۴۰۰۰۰ ۱۴۰۰/۰۵/۱۶
۵ قیمت روز ۲ گرم سرگل درجه یک طرح پاکتی ۳۰۰۰۰ ۱۴۰۰/۰۵/۱۶
۶ قیمت روز ۱ گرم سرگل درجه یک طرح پاکتی ۱۹۵۰۰ ۱۴۰۰/۰۵/۱۶
۷ قیمت روز نیم گرم سرگل درجه یک طرح پاکتی ۱۰۵۰۰ ۱۴۰۰/۰۵/۱۶
۸ قیمت روز  یک مثقالی سرگل درجه یک طرح کریستال دایره ای ۷۶۵۰۰ ۱۴۰۰/۰۵/۱۶
۹ قیمت روز ۲ مثقالی سرگل درجه یک طرح کریستال دایره ای ۱۲۶۰۰۰ ۱۴۰۰/۰۵/۱۶
۱۰ قیمت روز ۳ مثقالی سرگل درجه یک طرح کریستال دایره ای ۲۲۰۰۰۰ ۱۴۰۰/۰۵/۱۶
۱۱ قیمت روز ۴ مثقالی سرگل درجه یک طرح کریستال دایره ای ۲۹۱۵۰۰ ۱۴۰۰/۰۵/۱۶
۱۲ قیمت روز ۱ گرمی سرگل درجه یک طرح کریستال دایره ای ۲۳۰۰۰ ۱۴۰۰/۰۵/۱۶
۱۳ قیمت روز ۲ گرمی سرگل درجه یک طرح کریستال دایره ای ۳۴۵۰۰ ۱۴۰۰/۰۵/۱۶
۱۴ قیمت روز ۳ گرمی سرگل درجه یک طرح کریستال دایره ای ۴۴۷۰۰ ۱۴۰۰/۰۵/۱۶
۱۵ قیمت روز ۴ گرمی سرگل درجه یک طرح کریستال دایره ای ۶۹۸۰۰ ۱۴۰۰/۰۵/۱۶
۱۶ قیمت روز ۱ گرم سرگل درجه یک طرح آذین ۲۷۲۰۰ ۱۴۰۰/۰۵/۱۶
۱۷ قیمت روز ۲ گرم سرگل درجه یک طرح آذین ۴۲۰۰۰ ۱۴۰۰/۰۵/۱۶
۱۸ قیمت روز ۳ گرم سرگل درجه یک طرح آذین ۵۵۰۰۰ ۱۴۰۰/۰۵/۱۶
۱۹ قیمت روز ۴ گرم سرگل درجه یک طرح آذین ۶۱۰۰۰-۶۷۰۰۰ ۱۴۰۰/۰۵/۱۶
۲۰ قیمت روز نیم مثقالی سرگل درجه یک طرح آذین ۴۹۰۰۰ ۱۴۰۰/۰۵/۱۶
۲۱ قیمت روز یک مثقالی سرگل درجه یک طرح آذین ۸۴۰۰۰ ۱۴۰۰/۰۵/۱۶
۲۲ قیمت روز ۵ گرمی سرگل درجه یک طرح آذین ۸۹۰۰۰ ۱۴۰۰/۰۵/۱۶
۲۳ قیمت روز ۱ گرم سرگل درجه یک طرح گوهر ۲۷۲۰۰ ۱۴۰۰/۰۵/۱۶
۲۴ قیمت روز ۲ گرم سرگل درجه یک طرح گوهر ۴۲۰۰۰ ۱۴۰۰/۰۵/۱۶
۲۵ قیمت روز ۳ گرم سرگل درجه یک طرح گوهر ۵۵۰۰۰ ۱۴۰۰/۰۵/۱۶
۲۶ قیمت روز ۴ گرم سرگل درجه یک طرح گوهر ۶۷۰۰۰ ۱۴۰۰/۰۵/۱۶
۲۷ قیمت روز نیم مثقالی سرگل درجه یک طرح گوهر ۴۹۰۰۰ ۱۴۰۰/۰۵/۱۶
۲۸ قیمت روز یک مثقالی سرگل درجه یک طرح گوهر ۸۶۰۰۰ ۱۴۰۰/۰۵/۱۶
۲۹ قیمت روز ۵ گرمی سرگل درجه یک طرح گوهر ۸۹۰۰۰ ۱۴۰۰/۰۵/۱۶
 ۳۰  قیمت روز ۱ گرم سرگل درجه یک طرح اطلسی  ۲۵۵۰۰ ۱۴۰۰/۰۵/۱۶
 ۳۱  قیمت روز ۲ گرم سرگل درجه یک طرح اطلسی  ۳۹۹۰۰ ۱۴۰۰/۰۵/۱۶
 ۳۲  قیمت روز ۳ گرم سرگل درجه یک طرح اطلسی  ۵۳۰۰۰ ۱۴۰۰/۰۵/۱۶
 ۳۳  قیمت روز ۴ گرم سرگل درجه یک طرح اطلسی  ۶۴۸۰۰ ۱۴۰۰/۰۵/۱۶
 ۳۴  قیمت روز نیم مثقالی سرگل درجه یک طرح اطلسی  ۴۳۹۰۰-۴۷۰۰۰ ۱۴۰۰/۰۵/۱۶
 ۳۵  قیمت روز یک مثقالی سرگل درجه یک طرح اطلسی  ۷۳۹۰۰-۸۱۰۰۰ ۱۴۰۰/۰۵/۱۶
 ۳۶  قیمت روز ۵ گرمی سرگل درجه یک طرح اطلسی  ۸۶۰۰۰ ۱۴۰۰/۰۵/۱۶

 

 

خرید زعفران قائنات , قیمت روز زعفران قائنات