قیمت روز خرید و فروش زعفران

شاید شما هم جز کسانی باشید که قصد خرید زعفران را دارند و به دنبال قیمت روز زعفران قائنات، قیمت روز زعفران تربت حیدریه، یا قیمت روز زعفران مشهد و امثال اینها هستند. شاید جزو کسانی هستید که در بازار بورس فعالیت دارید و به دنبال قیمت روز زعفران در بورس هستید.

همان طور که می دانید قیمت زعفران ثابت نیست و روزانه تغییر می کند.

فروشگاه زعفران ممتاز قائنات با آگاهی از دغدغه خریداران زعفران سعی کرده است قیمت لحظه ای زعفران را روزانه در سایت ارائه دهد تا خریداران زعفران بتوانند با پیگیری روند تغییرات قیمت زعفران و آگاهی از نمودار قیمت زعفران در بهترین بازه ی زمانی اقدام به خرید و فروش زعفران نمایند.

در اینجا لیست کامل قیمت روز خرید و فروش زعفران فله و بسته بندی شده قائنات ارائه شده است. توجه داشته باشید که قیمت هر گرم زعفران یا قیمت هر مثقال زعفران بر حسب تومان می باشد. تمامی قیمت ها روزانه آپدیت شده و قیمت روز زعفران می باشند.

قیمت روز خرید و فروش زعفران فله و بسته بندی اصل قائنات

قیمت روز  زعفران قائنات اصل
ردیف نام محصول آخرین قیمت تاریخ آخرین تغییر اطلاعات بیشتر
۱ قیمت روز یک مثقالی سرگل صادراتی طرح پاکتی ۷۱۰۰۰ ۱۳۹۹/۱۲/۰۴
۲ قیمت روز نیم مثقال سرگل درجه یک طرح پاکتی ۳۴۵۰۰ ۱۳۹۹/۱۲/۰۴
۳ قیمت روز ۴ گرم سرگل درجه یک طرح پاکتی ۵۵۰۰۰ ۱۳۹۹/۱۲/۰۴
۴ قیمت روز ۳ گرم سرگل درجه یک طرح پاکتی ۴۰۰۰۰ ۱۳۹۹/۱۲/۰۴
۵ قیمت روز ۲ گرم سرگل درجه یک طرح پاکتی ۳۰۰۰۰ ۱۳۹۹/۱۲/۰۴
۶ قیمت روز ۱ گرم سرگل درجه یک طرح پاکتی ۱۹۵۰۰ ۱۳۹۹/۱۲/۰۴
۷ قیمت روز نیم گرم سرگل درجه یک طرح پاکتی ۱۰۵۰۰ ۱۳۹۹/۱۲/۰۴
۸ قیمت روز  یک مثقالی سرگل درجه یک طرح کریستال دایره ای ۷۶۵۰۰ ۱۳۹۹/۱۲/۰۴
۹ قیمت روز ۲ مثقالی سرگل درجه یک طرح کریستال دایره ای ۱۲۶۰۰۰ ۱۳۹۹/۱۲/۰۴
۱۰ قیمت روز ۳ مثقالی سرگل درجه یک طرح کریستال دایره ای ۲۲۰۰۰۰ ۱۳۹۹/۱۲/۰۴
۱۱ قیمت روز ۴ مثقالی سرگل درجه یک طرح کریستال دایره ای ۲۹۱۵۰۰ ۱۳۹۹/۱۲/۰۴
۱۲ قیمت روز ۱ گرمی سرگل درجه یک طرح کریستال دایره ای ۲۳۰۰۰ ۱۳۹۹/۱۲/۰۴
۱۳ قیمت روز ۲ گرمی سرگل درجه یک طرح کریستال دایره ای ۳۴۵۰۰ ۱۳۹۹/۱۲/۰۴
۱۴ قیمت روز ۳ گرمی سرگل درجه یک طرح کریستال دایره ای ۴۴۷۰۰ ۱۳۹۹/۱۲/۰۴
۱۵ قیمت روز ۴ گرمی سرگل درجه یک طرح کریستال دایره ای ۶۹۸۰۰ ۱۳۹۹/۱۲/۰۴
۱۶ قیمت روز ۱ گرم سرگل درجه یک طرح آذین ۲۷۲۰۰ ۱۳۹۹/۱۲/۰۴
۱۷ قیمت روز ۲ گرم سرگل درجه یک طرح آذین ۴۲۰۰۰ ۱۳۹۹/۱۲/۰۴
۱۸ قیمت روز ۳ گرم سرگل درجه یک طرح آذین ۵۵۰۰۰ ۱۳۹۹/۱۲/۰۴
۱۹ قیمت روز ۴ گرم سرگل درجه یک طرح آذین ۶۱۰۰۰-۶۷۰۰۰ ۱۳۹۹/۱۲/۰۴
۲۰ قیمت روز نیم مثقالی سرگل درجه یک طرح آذین ۴۹۰۰۰ ۱۳۹۹/۱۲/۰۴
۲۱ قیمت روز یک مثقالی سرگل درجه یک طرح آذین ۸۴۰۰۰ ۱۳۹۹/۱۲/۰۴
۲۲ قیمت روز ۵ گرمی سرگل درجه یک طرح آذین ۸۹۰۰۰ ۱۳۹۹/۱۲/۰۴
۲۳ قیمت روز ۱ گرم سرگل درجه یک طرح گوهر ۲۷۲۰۰ ۱۳۹۹/۱۲/۰۴
۲۴ قیمت روز ۲ گرم سرگل درجه یک طرح گوهر ۴۲۰۰۰ ۱۳۹۹/۱۲/۰۴
۲۵ قیمت روز ۳ گرم سرگل درجه یک طرح گوهر ۵۵۰۰۰ ۱۳۹۹/۱۲/۰۴
۲۶ قیمت روز ۴ گرم سرگل درجه یک طرح گوهر ۶۷۰۰۰ ۱۳۹۹/۱۲/۰۴
۲۷ قیمت روز نیم مثقالی سرگل درجه یک طرح گوهر ۴۹۰۰۰ ۱۳۹۹/۱۲/۰۴
۲۸ قیمت روز یک مثقالی سرگل درجه یک طرح گوهر ۸۶۰۰۰ ۱۳۹۹/۱۲/۰۴
۲۹ قیمت روز ۵ گرمی سرگل درجه یک طرح گوهر ۸۹۰۰۰ ۱۳۹۹/۱۲/۰۴
 ۳۰  قیمت روز ۱ گرم سرگل درجه یک طرح اطلسی  ۲۵۵۰۰ ۱۳۹۹/۱۲/۰۴
 ۳۱  قیمت روز ۲ گرم سرگل درجه یک طرح اطلسی  ۳۹۹۰۰ ۱۳۹۹/۱۲/۰۴
 ۳۲  قیمت روز ۳ گرم سرگل درجه یک طرح اطلسی  ۵۳۰۰۰ ۱۳۹۹/۱۲/۰۴
 ۳۳  قیمت روز ۴ گرم سرگل درجه یک طرح اطلسی  ۶۴۸۰۰ ۱۳۹۹/۱۲/۰۴
 ۳۴  قیمت روز نیم مثقالی سرگل درجه یک طرح اطلسی  ۴۳۹۰۰-۴۷۰۰۰ ۱۳۹۹/۱۲/۰۴
 ۳۵  قیمت روز یک مثقالی سرگل درجه یک طرح اطلسی  ۷۳۹۰۰-۸۱۰۰۰ ۱۳۹۹/۱۲/۰۴
 ۳۶  قیمت روز ۵ گرمی سرگل درجه یک طرح اطلسی  ۸۶۰۰۰ ۱۳۹۹/۱۲/۰۴

 

 

خرید زعفران قائنات , قیمت روز زعفران قائنات