قیمت روز خرید و فروش زعفران

شاید شما هم جز کسانی باشید که قصد خرید زعفران را دارند و به دنبال قیمت روز زعفران قائنات، قیمت روز زعفران تربت حیدریه، یا قیمت روز زعفران مشهد و امثال اینها هستند. شاید جزو کسانی هستید که در بازار بورس فعالیت دارید و به دنبال قیمت روز زعفران در بورس هستید.

همان طور که می دانید قیمت زعفران ثابت نیست و روزانه تغییر می کند.

فروشگاه زعفران ممتاز قائنات با آگاهی از دغدغه خریداران زعفران سعی کرده است قیمت لحظه ای زعفران را روزانه در سایت ارائه دهد تا خریداران زعفران بتوانند با پیگیری روند تغییرات قیمت زعفران و آگاهی از نمودار قیمت زعفران در بهترین بازه ی زمانی اقدام به خرید و فروش زعفران نمایند.

در اینجا لیست کامل قیمت روز خرید و فروش زعفران فله و بسته بندی شده قائنات ارائه شده است. توجه داشته باشید که قیمت هر گرم زعفران یا قیمت هر مثقال زعفران بر حسب تومان می باشد. تمامی قیمت ها روزانه آپدیت شده و قیمت روز زعفران می باشند.

قیمت روز خرید و فروش زعفران فله و بسته بندی اصل قائنات

 

قیمت روز  زعفران قائنات اصل
ردیف نام محصول آخرین قیمت تاریخ آخرین تغییر اطلاعات بیشتر
۱ قیمت روز یک مثقالی سرگل صادراتی طرح پاکتی ۲۳۹۰۰۰ ۱۴۰۱/۰۹/۱۳
۲ قیمت روز نیم مثقال سرگل درجه یک طرح پاکتی ۱۴۰۰۰۰ ۱۴۰۱/۰۹/۱۳
۳ قیمت روز ۴ گرم سرگل درجه یک طرح پاکتی ۲۰۵۰۰۰ ۱۴۰۱/۰۹/۱۳
۴ قیمت روز ۳ گرم سرگل درجه یک طرح پاکتی ۱۸۵۰۰۰ ۱۴۰۱/۰۹/۱۳
۵ قیمت روز ۲ گرم سرگل درجه یک طرح پاکتی ۱۲۵۰۰۰ ۱۴۰۱/۰۹/۱۳
۶ قیمت روز ۱ گرم سرگل درجه یک طرح پاکتی ۷۰۰۰۰ ۱۴۰۱/۰۹/۱۳
۷ قیمت روز نیم گرم سرگل درجه یک طرح پاکتی ۳۰۰۰۰ ۱۴۰۱/۰۹/۱۳
۸ قیمت روز  یک مثقالی سرگل درجه یک طرح کریستال دایره ای ۲۴۵۰۰۰ ۱۴۰۱/۰۹/۱۳
۹ قیمت روز ۲ مثقالی سرگل درجه یک طرح کریستال دایره ای ۳۷۰۰۰۰ ۱۴۰۱/۰۹/۱۳
۱۰ قیمت روز ۳ مثقالی سرگل درجه یک طرح کریستال دایره ای ۶۶۰۰۰۰ ۱۴۰۱/۰۹/۱۳
۱۱ قیمت روز ۴ مثقالی سرگل درجه یک طرح کریستال دایره ای ۸۸۰۰۰۰ ۱۴۰۱/۰۹/۱۳
۱۲ قیمت روز ۱ گرمی سرگل درجه یک طرح کریستال دایره ای ۸۵۰۰۰ ۱۴۰۱/۰۹/۱۳
۱۳ قیمت روز ۲ گرمی سرگل درجه یک طرح کریستال دایره ای ۱۳۵۰۰۰ ۱۴۰۱/۰۹/۱۳
۱۴ قیمت روز ۳ گرمی سرگل درجه یک طرح کریستال دایره ای ۱۹۰۰۰۰ ۱۴۰۱/۰۹/۱۳
۱۵ قیمت روز ۴ گرمی سرگل درجه یک طرح کریستال دایره ای ۲۱۵۰۰۰ ۱۴۰۱/۰۹/۱۳
۱۶ قیمت روز ۱ گرم سرگل درجه یک طرح آذین ۸۵۰۰۰ ۱۴۰۱/۰۹/۱۳
۱۷ قیمت روز ۲ گرم سرگل درجه یک طرح آذین ۱۵۰۰۰۰ ۱۴۰۱/۰۹/۱۳
۱۸ قیمت روز ۳ گرم سرگل درجه یک طرح آذین ۲۲۵۰۰۰ ۱۴۰۱/۰۹/۱۳
۱۹ قیمت روز ۴ گرم سرگل درجه یک طرح آذین ۲۱۸۰۰۰-۲۳۵۰۰۰ ۱۴۰۱/۰۹/۱۳
۲۰ قیمت روز نیم مثقالی سرگل درجه یک طرح آذین ۱۷۹۰۰۰ ۱۴۰۱/۰۹/۱۳
۲۱ قیمت روز یک مثقالی سرگل درجه یک طرح آذین ۲۷۵۰۰۰ ۱۴۰۱/۰۹/۱۳
۲۲ قیمت روز ۵ گرمی سرگل درجه یک طرح آذین ۲۸۵۰۰۰ ۱۴۰۱/۰۹/۱۳
 ۲۳  قیمت روز ۱ گرم سرگل درجه یک طرح اطلسی  ۹۲۰۰۰ ۱۴۰۱/۰۹/۱۳
 ۲۴  قیمت روز ۲ گرم سرگل درجه یک طرح اطلسی  ۱۴۵۰۰۰ ۱۴۰۱/۰۹/۱۳
 ۲۵  قیمت روز ۳ گرم سرگل درجه یک طرح اطلسی  ۲۲۰۰۰۰ ۱۴۰۱/۰۹/۱۳
 ۲۶  قیمت روز ۴ گرم سرگل درجه یک طرح اطلسی  ۲۳۹۰۰۰ ۱۴۰۱/۰۹/۱۳
 ۲۷  قیمت روز نیم مثقالی سرگل درجه یک طرح اطلسی  ۱۷۳۰۰۰-۱۸۶۰۰۰ ۱۴۰۱/۰۹/۱۳
 ۲۸  قیمت روز یک مثقالی سرگل درجه یک طرح اطلسی  ۲۴۵۰۰۰-۲۶۰۰۰۰ ۱۴۰۱/۰۹/۱۳
 ۲۹  قیمت روز ۵ گرمی سرگل درجه یک طرح اطلسی  ۲۷۹۰۰۰ ۱۴۰۱/۰۹/۱۳

 

 

خرید زعفران قائنات , قیمت روز زعفران قائنات