سفارشات و نظرهای مشتریان ما

در این صفحه ما سعی کرده ایم تا جهت اعتماد بیشتر شما به فروشگاه زعفران ممتاز قائنات برخی از سفارشات مشتریانمان که از فروشگاه زعفران ممتاز قائنات خرید و سفارش انجام داده اند را بگذاریم. توجه داشته باشید که امکان قرار دادن تمام سفارشات و نظرات مشتریان نبود.

باز هم اگر می خواهید جهت اعتماد بیشتر و نمونه های ارسال شده زعفران، اطلاعات بیشتری کسب کنید لطفا به کانال تلگرام ما به آدرس فروشگاه زعفران قائنات بپیوندید. جهت دیدن نمونه های بیشتر می توانید به صفحه تجربه خرید زعفران اصل صادراتی ایران مراجعه نمایید

 

نظرات مشتریان در مورد زعفرانی که به دستشان رسیده است

 

 

نظر مشتریان در مورد زعفران دریافتی نظر مشتریان در مورد زعفران دریافتی
نظر مشتریان در مورد زعفران دریافتی نظر مشتریان در مورد زعفران دریافتی
نظر مشتریان در مورد زعفران دریافتی نظر مشتریان در مورد زعفران دریافتی

 

 

نمونه های آماده شده و ارسال شده به مشتری

 سفارش زعفران توسط مشتری 18  سفارش زعفران توسط مشتری 1
سفارش زعفران توسط مشتری 17  سفارش زعفران توسط مشتری 16
 سفارش زعفران توسط مشتری 15  سفارش زعفران توسط مشتری 14
 سفارش زعفران توسط مشتری 12  سفارش زعفران توسط مشتری 13
 سفارش زعفران توسط مشتری 11  سفارش زعفران توسط مشتری 10
 سفارش زعفران توسط مشتری 9  سفارش زعفران توسط مشتری 7
 سفارش زعفران توسط مشتری 5  سفارش زعفران توسط مشتری 4
 سفارش زعفران توسط مشتری 2  سفارش زعفران توسط مشتری 3
 سفارش زعفران توسط مشتری 6  سفارش زعفران توسط مشتری 8