سفارشات و نظرهای مشتریان ما

در این صفحه ما سعی کرده ایم تا جهت اعتماد بیشتر شما به فروشگاه زعفران ممتاز قائنات برخی از سفارشات مشتریانمان که از فروشگاه زعفران ممتاز قائنات خرید و سفارش انجام داده اند را بگذاریم. توجه داشته باشید که امکان قرار دادن تمام سفارشات و نظرات مشتریان نبود.

باز هم اگر می خواهید جهت اعتماد بیشتر و نمونه های ارسال شده زعفران، اطلاعات بیشتری کسب کنید لطفا به کانال تلگرام ما به آدرس فروشگاه زعفران قائنات بپیوندید. جهت دیدن نمونه های بیشتر می توانید به صفحه تجربه خرید زعفران اصل صادراتی ایران مراجعه نمایید

 

نظرات مشتریان در مورد زعفرانی که به دستشان رسیده است

 

 

نظر مشتریان از خرید زعفران نظر مشتریان از خرید زعفران قائنات
نظر مشتریان در مورد زعفران دریافتی نظر مشتری خرید نگین
نظر مشتریان خرید زعفران بسته بندی نظر مشتری از خرید زعفران قائنات اصل

 

 

نمونه های آماده شده و ارسال شده به مشتری

سفارش زعفران توسط مشتری 18 سفارش زعفران بسته بندی اذین
سفارش زعفران قائنات برای تهران سفارش زعفران یک مثقالی پاکتی قائنات
سفارش پخش زعفران قائنات سفارش زعفران با قیمت پخش
سفارش زعفران اصل برای چین سفارش زعفران بسته بندی قائنات ایران
سفارش زعفران نیم گرمی پاکتی سرگل قائنات سفارش زعفران بسته بندی اذین و اطلسی
سفارش زعفران سرگل پاکتی سفارش زعفران بسته بندی اطلسی 2 گرم
سفارش زعفران یک مثقال عمده سفارش زعفران بسته بندی شیک
سفارش زعفران بسته بندی خاتم سفارش زعفران با قیمت عمده
سفارش زعفران بسته بندی یک گرمی سفارش زعفران به صورت عمده