قیمت روز خرید و فروش زعفران فله و بسته بندی قائنات

قیمت روز خرید و فروش زعفران فله و بسته بندی قائنات

قیمت روز خرید و فروش زعفران فله و بسته بندی قائنات در این صفحه و به صورت یکجا ارائه می شود. با توجه به این امکان در فروشگاه زعفران ممتاز قائنات شما می توانید به صورت یکجا و به صورت کاملا به روز شده از قیمت روز خرید و فروش زعفران صادراتی ایران با خبر شوید. تمام سعی ما بر این بوده است که بتوانیم خدماتی به روز فروشگاه زعفران ممتاز قائنات ارائه نماییم.

بسته بندی پاکتی زعفران

قیمت روز خرید و فروش زعفران فله و بسته بندی اصل قائنات

قیمت روز  زعفران قائنات اصل
ردیف نام محصول آخرین قیمت تاریخ آخرین تغییر اطلاعات بیشتر
1 قیمت روز یک مثقالی سرگل درجه یک طرح پاکتی 29000 1397/02/02 خرید کمتر از 100 عدد
2 قیمت روز نیم مثقال سرگل درجه یک طرح پاکتی 16000 1397/02/02 خرید کمتر از 80 عدد
3 قیمت روز 4 گرم سرگل درجه یک طرح پاکتی 26000 1397/02/02 خرید کمتر از 80 عدد
4 قیمت روز 3 گرم سرگل درجه یک طرح پاکتی 20000 1397/02/02 خرید کمتر از 100 عدد
5 قیمت روز 2 گرم سرگل درجه یک طرح پاکتی 13500 1397/02/02 خرید کمتر از 100 عدد
6 قیمت روز 1 گرم سرگل درجه یک طرح پاکتی 6500 1397/02/02 خرید کمتر از 100 عدد
7 قیمت روز نیم گرم سرگل درجه یک طرح پاکتی 4500 1397/02/02 خرید کمتر از 50 عدد
8 قیمت روز  یک مثقالی سرگل درجه یک طرح کریستال دایره ای 28500 1397/02/02 خرید کمتر از 25 عدد
9 قیمت روز 2 مثقالی سرگل درجه یک طرح کریستال دایره ای 56000 1397/02/02 خرید کمتر از 25 عدد
10 قیمت روز 3 مثقالی سرگل درجه یک طرح کریستال دایره ای 84000 1397/02/02 خرید کمتر از 25 عدد
11 قیمت روز 4 مثقالی سرگل درجه یک طرح کریستال دایره ای 116000 1397/02/02 خرید کمتر از 25 عدد
12 قیمت روز 1 گرمی سرگل درجه یک طرح کریستال دایره ای 7500 1397/02/02 خرید کمتر از 25 عدد
13 قیمت روز 2 گرمی سرگل درجه یک طرح کریستال دایره ای 14000 1397/02/02 خرید کمتر از 25 عدد
14 قیمت روز 3 گرمی سرگل درجه یک طرح کریستال دایره ای 21000 1397/02/02 خرید کمتر از 25 عدد
15 قیمت روز 4 گرمی سرگل درجه یک طرح کریستال دایره ای 26000 1397/02/02 خرید کمتر از 25 عدد
16 قیمت روز 1 گرم سرگل درجه یک طرح آذین 8500 1397/02/02 خرید کمتر از 50 عدد
17 قیمت روز 2 گرم سرگل درجه یک طرح آذین 15000 1397/02/02 خرید کمتر از 50 عدد
18 قیمت روز 3 گرم سرگل درجه یک طرح آذین 25000 1397/02/02 خرید کمتر از 50 عدد
19 قیمت روز 4 گرم سرگل درجه یک طرح آذین 2,6500 1397/02/02 خرید کمتر از 50 عدد
20 قیمت روز نیم مثقالی سرگل درجه یک طرح آذین 16500 1397/02/02 خرید کمتر از 50 عدد
21 قیمت روز یک مثقالی سرگل درجه یک طرح آذین 29500 1397/02/02 خرید کمتر از 50 عدد
22 قیمت روز 5 گرمی سرگل درجه یک طرح آذین 31000 1397/02/02 خرید کمتر از 50 عدد
23 قیمت روز 1 گرم سرگل درجه یک طرح گوهر 8000 1397/02/02 خرید کمتر از 50 عدد
24 قیمت روز 2 گرم سرگل درجه یک طرح گوهر 15000 1397/02/02 خرید کمتر از 50 عدد
25 قیمت روز 3 گرم سرگل درجه یک طرح گوهر 25000 1397/02/02 خرید کمتر از 50 عدد
26 قیمت روز 4 گرم سرگل درجه یک طرح گوهر 26500 1397/02/02 خرید کمتر از 50 عدد
27 قیمت روز نیم مثقالی سرگل درجه یک طرح گوهر 16500 1397/02/02 خرید کمتر از 50 عدد
28 قیمت روز یک مثقالی سرگل درجه یک طرح گوهر 29500 1397/02/02 خرید کمتر از 50 عدد
29 قیمت روز 5 گرمی سرگل درجه یک طرح گوهر 31000 1397/02/02 خرید کمتر از 50 عدد
 30  قیمت روز 1 گرم سرگل درجه یک طرح اطلسی  8000 1397/02/02  خرید کمتر از 50 عدد
 31  قیمت روز 2 گرم سرگل درجه یک طرح اطلسی  15000 1397/02/02  خرید کمتر از 50 عدد
 32  قیمت روز 3 گرم سرگل درجه یک طرح اطلسی  25000 1397/02/02  خرید کمتر از 50 عدد
 33  قیمت روز 4 گرم سرگل درجه یک طرح اطلسی  26500 1397/02/02  خرید کمتر از 50 عدد
 34  قیمت روز نیم مثقالی سرگل درجه یک طرح اطلسی  16500 1397/02/02  خرید کمتر از 50 عدد
 35  قیمت روز یک مثقالی سرگل درجه یک طرح اطلسی  29500 1397/02/02  خرید کمتر از 50 عدد
 36  قیمت روز 5 گرمی سرگل درجه یک طرح اطلسی  31500 1397/02/02  خرید کمتر از 50 عدد

خرید زعفران قائنات , قیمت روز زعفران قائنات

قالب ووکامرس