قیمت روز خرید و فروش زعفران فله و بسته بندی قائنات

قیمت روز خرید و فروش زعفران فله و بسته بندی قائنات در این صفحه و به صورت یکجا ارائه می شود. با توجه به این امکان در فروشگاه زعفران ممتاز قائنات شما می توانید به صورت یکجا و به صورت کاملا به روز شده از قیمت روز خرید و فروش زعفران صادراتی ایران با خبر شوید. تمام سعی ما بر این بوده است که بتوانیم خدماتی به روز فروشگاه زعفران ممتاز قائنات ارائه نماییم.

بسته بندی پاکتی زعفران

قیمت روز خرید و فروش زعفران فله و بسته بندی اصل قائنات

قیمت روز  زعفران قائنات اصل
ردیف نام محصول آخرین قیمت تاریخ آخرین تغییر اطلاعات بیشتر
1 قیمت روز یک مثقالی سرگل درجه یک طرح پاکتی 29500 1397/03/28 خرید کمتر از 100 عدد
2 قیمت روز نیم مثقال سرگل درجه یک طرح پاکتی 16500 1397/03/28 خرید کمتر از 80 عدد
3 قیمت روز 4 گرم سرگل درجه یک طرح پاکتی 27000 1397/03/28 خرید کمتر از 80 عدد
4 قیمت روز 3 گرم سرگل درجه یک طرح پاکتی 22000 1397/03/28 خرید کمتر از 100 عدد
5 قیمت روز 2 گرم سرگل درجه یک طرح پاکتی 14000 1397/03/28 خرید کمتر از 100 عدد
6 قیمت روز 1 گرم سرگل درجه یک طرح پاکتی 7200 1397/03/28 خرید کمتر از 100 عدد
7 قیمت روز نیم گرم سرگل درجه یک طرح پاکتی 4500 1397/03/28 خرید کمتر از 50 عدد
8 قیمت روز  یک مثقالی سرگل درجه یک طرح کریستال دایره ای 30000 1397/03/28 خرید کمتر از 50عدد
9 قیمت روز 2 مثقالی سرگل درجه یک طرح کریستال دایره ای 58000 1397/03/28 خرید کمتر از 50 عدد
10 قیمت روز 3 مثقالی سرگل درجه یک طرح کریستال دایره ای 88000 1397/03/28 خرید کمتر از 50 عدد
11 قیمت روز 4 مثقالی سرگل درجه یک طرح کریستال دایره ای 120000 1397/03/28 خرید کمتر از 50 عدد
12 قیمت روز 1 گرمی سرگل درجه یک طرح کریستال دایره ای 7500 1397/03/28 خرید کمتر از 50 عدد
13 قیمت روز 2 گرمی سرگل درجه یک طرح کریستال دایره ای 14000 1397/03/28 خرید کمتر از 50 عدد
14 قیمت روز 3 گرمی سرگل درجه یک طرح کریستال دایره ای 22000 1397/03/28 خرید کمتر از 50 عدد
15 قیمت روز 4 گرمی سرگل درجه یک طرح کریستال دایره ای 28000 1397/03/28 خرید کمتر از 50 عدد
16 قیمت روز 1 گرم سرگل درجه یک طرح آذین 8500 1397/03/28 خرید کمتر از 60 عدد
17 قیمت روز 2 گرم سرگل درجه یک طرح آذین 16000 1397/03/28 خرید کمتر از 60 عدد
18 قیمت روز 3 گرم سرگل درجه یک طرح آذین 26200 1397/03/28 خرید کمتر از 60 عدد
19 قیمت روز 4 گرم سرگل درجه یک طرح آذین 2,6500-28500 1397/03/28 خرید کمتر از 60 عدد
20 قیمت روز نیم مثقالی سرگل درجه یک طرح آذین 17000 1397/03/28 خرید کمتر از 60 عدد
21 قیمت روز یک مثقالی سرگل درجه یک طرح آذین 32000 1397/03/28 خرید کمتر از 60 عدد
22 قیمت روز 5 گرمی سرگل درجه یک طرح آذین 34000 1397/03/28 خرید کمتر از 60 عدد
23 قیمت روز 1 گرم سرگل درجه یک طرح گوهر 8000 1397/03/28 خرید کمتر از 60 عدد
24 قیمت روز 2 گرم سرگل درجه یک طرح گوهر 15000 1397/03/28 خرید کمتر از 60 عدد
25 قیمت روز 3 گرم سرگل درجه یک طرح گوهر 26000 1397/03/28 خرید کمتر از 60 عدد
26 قیمت روز 4 گرم سرگل درجه یک طرح گوهر 28500 1397/03/28 خرید کمتر از 60 عدد
27 قیمت روز نیم مثقالی سرگل درجه یک طرح گوهر 16500 1397/03/28 خرید کمتر از 60 عدد
28 قیمت روز یک مثقالی سرگل درجه یک طرح گوهر 32000 1397/03/28 خرید کمتر از 60 عدد
29 قیمت روز 5 گرمی سرگل درجه یک طرح گوهر 34000 1397/03/28 خرید کمتر از 60 عدد
 30  قیمت روز 1 گرم سرگل درجه یک طرح اطلسی  8500 1397/03/28  خرید کمتر از 70 عدد
 31  قیمت روز 2 گرم سرگل درجه یک طرح اطلسی  17000 1397/03/28  خرید کمتر از 70 عدد
 32  قیمت روز 3 گرم سرگل درجه یک طرح اطلسی  26600 1397/03/28  خرید کمتر از 70 عدد
 33  قیمت روز 4 گرم سرگل درجه یک طرح اطلسی  29500 1397/03/28  خرید کمتر از 70 عدد
 34  قیمت روز نیم مثقالی سرگل درجه یک طرح اطلسی  15900-17800 1397/03/28  خرید کمتر از 70 عدد
 35  قیمت روز یک مثقالی سرگل درجه یک طرح اطلسی  28100-32000 1397/03/28  خرید کمتر از 70 عدد
 36  قیمت روز 5 گرمی سرگل درجه یک طرح اطلسی  34000 1397/03/28  خرید کمتر از 70 عدد

خرید زعفران قائنات , قیمت روز زعفران قائنات