تمام مطالب برچسب : گلدهی زعفران
عوامل موثر در رشد و گلدهی زعفران چیست

عوامل موثر در رشد و گلدهی زعفران چیست

عوامل موثر در رشد و گلدهی زعفران چیست ؟ در چه زمانی گلدهی زعفران شروع می شود ؟ چه زمانی باید پیاز زعفران را کاشت ؟ چگونه باعث افزایش گلدهی زعفران شویم ؟ دوره رشد و افزایش گلدهی زعفران شامل سه مرحله می باشد: رشد رویشی(منظور گلدهی است) رشد زایشی (تولید پیاز زعفران) حالت کمون (دوره استراحت) براساس تحقیقات انجام شده گیاه زعفران دو ماه استراحت کامل دارد. دوره کمون یا اسراحت از زمان خشک شدن برگها (نیمه های اردیبهشت) تا نیمه های تیر طول می کشد. زعفران بقیه ماه های سال را در فعالیت به سر می برد که بهتر است کشت زعفران در اواسط این دوره یعنی خردادد ماه انجام گیرد.(بعضی از کشاورزان در پایان فصل رشد و […]