تمام مطالب برچسب : زعفران عمده قائنات
عرضه عمده زعفران امسالی برای صادرات

عرضه عمده زعفران امسالی برای صادرات

زعفران امسالی تا چند هفته دیگر در بازار به صورت عمده عرضه خواهد شد ؟مراکز معتبر عرضه عمده زعفران امسالی برای صادرات کدام است؟ چرا زعفران امسالی برای صادرات ارجحیت دارد؟ زمان برداشت زعفران بسته به شرایط آب و هوایی هر منطقه مقداری متفاوت است، همانطور که می دانید فصل تابستان دوره خواب و استراحت گیاه زعفران می باشد به همین جهت کاشت پیاز زعفران در این فصل انجام می‌شود. دوره بیداری و رشد گیاه زعفران با سرد شدن هوا یعنی فصل پاییز آغاز می شود. آبیاری زمین های کشاورزی در اواسط مهر ماه که بیدار شدن گیاه و جوانه زدن پیاز شروع می‌شود. گل های زعفران در نیمه مهر سر از خاک بیرون می آورد و مزار کشاورزی را […]