تمام مطالب برچسب : خشک کردن زعفران
روش های خشک کردن زعفران در کشورهای دیگر

روش های خشک کردن زعفران در کشورهای دیگر

در کشورها و مناطق مختلف، زعفران به روش های متفاوتی خشک می شود. در اینجا روش های خشک کردن زعفران در کشورهای دیگر را بازگو میکنیم: اسپانیا: در اسپانیا از الک هایی با قطر ۳۰ سانتیمتر و دارای توری ابریشمی استفاده می کنند. کلاله های تازه زعفران را در لایه ای به ضخامت ۳-۲ سانتیمتر روی توری قرار داده و سپس الک را به فاصله مناسب از منبع حرارتی قرار می دهند. با ردیف نمودن چندین الک بر روی هم و تغییر در موقعیت آنها محصول بطوردقیق و یکنواخت خشک می شود. با توجه به حفظ مناسب تر کیفیت زعفران و کوتاه شدن زمان خشک کردن در ایران نیز این شیوه در حال جایگزینی با روش سنتی می باشد. استفاده از […]

خشک کردن زعفران به روش سنتی

خشک کردن زعفران به روش سنتی

چگونه زعفران را خشک کنیم؟ روش خشک کردن زعفران به چه شکلی می باشد؟ آیا می توان بدون هیچ وسایلی زعفران را خشک کرد؟ روش سنتی خشک کردن زعفران به چه شکلی می باشد؟ چگونه زعفران را به روش سنتی خشک کرده تا طعم و رنگ و بوی آن حفظ شود؟ زعفران با توجه به قیمت بالایی که دارد، هنگام برداشت گل زعفران، بهتر است که حواسمان به این گیاه ارزشمند باشد و مراحل آماده کردن و خشک کردن آن را به طور کامل و بدون نقص انجام داد. به نظر شما چرا این قدر خشک کردن زعفران به روش سنتی مهم است؟ ما در این مقاله سعی داریم که تمام مزایا و معایب روش خشک کردن سنتی زعفران را […]

بهترین روش های خشک کردن زعفران

بهترین روش های خشک کردن زعفران

خشک کردن زعفران به روش های مختلف بهترین روش های خشک کردن زعفران پس از چیده شدن گل، بواسطه ظرافت و فسادپذیری آن باید به سرعت نسبت به جداسازی کلاله ها اقدام نمود. برای دستیابی به محصول نهایی کلاله های جدا شده وارد مرحله خشک کردن می گردند. این عمل از مهمترین مراحل موثر بر کیفیت نهایی محصول محسوب می گردد. روش به کاربرده شده و رعایت مسائل بهداشتی از ابزارهای مهم دستیابی به محصول با کیفیت می باشند.بهترین روش های خشک کردن زعفران را در اینجا برای شما توضیح میدهیم! از همین جهت با اشاره به انواع روشهای خشکاندن به بررسی تائید هر روش بر کیفیت محصول نیز می پردازیم: الف- روش سنتی خشک کردن زعفران : در این […]