تمام مطالب برچسب : بهترین روش های خشک کردن زعفران
بهترین روش های خشک کردن زعفران

بهترین روش های خشک کردن زعفران

خشک کردن زعفران به روش های مختلف بهترین روش های خشک کردن زعفران پس از چیده شدن گل، بواسطه ظرافت و فسادپذیری آن باید به سرعت نسبت به جداسازی کلاله ها اقدام نمود. برای دستیابی به محصول نهایی کلاله های جدا شده وارد مرحله خشک کردن می گردند. این عمل از مهمترین مراحل موثر بر کیفیت نهایی محصول محسوب می گردد. روش به کاربرده شده و رعایت مسائل بهداشتی از ابزارهای مهم دستیابی به محصول با کیفیت می باشند.بهترین روش های خشک کردن زعفران را در اینجا برای شما توضیح میدهیم! از همین جهت با اشاره به انواع روشهای خشکاندن به بررسی تائید هر روش بر کیفیت محصول نیز می پردازیم: الف- روش سنتی خشک کردن زعفران : در این […]