تمام مطالب برچسب : برداشت زعفران
برداشت گل زعفران با توجه به شرایط منطقه ای

برداشت گل زعفران با توجه به شرایط منطقه ای

مرحله برداشت گل زعفران با توجه به شرایط منطقه ای پیاز زعفران پس از نخستین آبیاری شروع به رشد می کند.آبیاری زمین های زعفران بستگی به منطقه آب و هوایی هر نقطه از کشور متفاوت است. زمان برداشت گل زعفران بستگی به شرایط محیط، زراعی و منطقه معمولا از اواسط مهرماه شروع و تا پایان آذرماه ادامه دارد و این بستگی به شرایط آب و هوایی و منطقه ای دارد که مرحله گل دهی در چه زمانی شکل بگیرد. در جنوب خراسان فصل گل دهی زعفران از اواخر مهرماه شروع و تا اواسط یا پایان آبان ماه به طول می انجامد.و در منطقه تربت حیدریه و تربت جام این مرحله از گل دهی از اوایل مهر ماه شروع و تا […]

کشت و برداشت زعفران چگونه است

کشت و برداشت زعفران چگونه است

کشت و برداشت زعفران به شکلی است؟ برداشت زعفران در چه ماهی است و چگونه انجام می شود؟ آب و هوای مناسب جهت برداشت زعفران چگونه است؟ کشت و برداشت زعفران زعفران از جمله گیاهانی است که ازدیاد آن از طریق پیاز (کُرم) صورت می گیرد. و در مناطق نیمه گرمسیری و در نقاطی که دارای زمستانهای ملایم و تابستان گرم و خشک باشد بخوبی می‌روید. مقاومت زعفران در مقابل سرما زیاد است و لیکن چون دوران رشد آن مصادف با پائیز و زمستان و اوایل بهار است طبعا در این ایام به هوای مناسب و معتدلی نیاز دارد. در دوره خواب یا استراحت گیاه (تابستان) بارندگی یا آبیاری برای آن بسیار مضر است و باعث از بین رفتن پیاز […]