فله ای (بدون بسته بندی)

زعفران نگین فله

زعفران نگین فله

۲۶۹,۰۰۰ تومان-۱۵,۴۰۵,۰۰۰ تومان
زعفران سرگل فله

زعفران سرگل فله

۲۵۵,۰۰۰ تومان-۱۲,۹۰۵,۰۰۰ تومان