تمام مطالب دسته بندی: پرچم زرد زعفران
قیمت پرچم زرد زعفران

قیمت پرچم زرد زعفران

قیمت پرچم زرد زعفران چقدر است؟ منظور از پرچم گل زعفران کدام قسمت گیاه زعفران است؟ نحوه تولید پرچم زعفران از گل زعفران چگونه است؟ گیاه زعفران را می توان به دو قسمت پیاز زعفران و گل زعفران تقسیم کرد. پیاز زعفران در عمق خاک وجود دارد و با شروع فصل پاییز دوره رشد و فعالیت آن آغاز می‌ شود. پس از جوانه زدن پیاز و رشد ساقه زعفران، گل زعفران سر از خاک بیرون می آورد. گل زعفران شامل شش گلبرگ بنفش رنگ و سه پرچم زرد به همراه کلاله قرمز رنگ است. کلاله های قرمز رنگ قسمت ارزشمند زعفران می باشد که انواع زعفران از آن به وجود می‌ آید. بقیه قسمت های گل زعفران متاسفانه به علت […]