یک مثقال یا 4.608 گرم (تلفظ 4 گرم و 608 سوت)

یک مثقال یا 4.608 گرم (تلفظ 4 گرم و 608 سوت)

مشاهده همه 14 نتیجه