تفاوت انواع زعفران تاریخ مصرف گذشته و زعفران تازه

تفاوت انواع زعفران تاریخ مصرف گذشته و زعفران تازه

چه تفاوتی بین انواع زعفران تاریخ مصرف گذشته با زعفران تازه وجود دارد؟ آیا مصرف زعفران تاریخ مصرف گذشته خطر دارد؟ از کجا می توان تفاوت بین زعفران تاریخ گذشته با زعفران تازه را متوجه شد؟ مقایسه زعفران تاریخ مصرف گذشته و تازه در فروشگاه زعفران ممتاز قائنات خیلی به این اصل توجه ویژه ای […]

» توضیحات بیشتر
تهیه بهترین پیاز زعفران قائنات برای کاشت

تهیه بهترین پیاز زعفران قائنات برای کاشت

چه نوع پیازی جهت کاشت زعفران انتخاب کنیم؟ بهترین پیاز زعفران قائنات چه ویژگی هایی دارد؟ آیا هر پیاز زعفرانی جهت کاشت خوب است؟ در تهیه زمین به منظور کاشت زعفران لازم است، توجه و دقت خاصی لحاظ شود. از آنجایی که پیاز زعفران مدت نسبتا زیادی (حدود ده سال ) در زمین می ماند، […]

» توضیحات بیشتر
تفاوت انواع زعفران تقلبی و اصلی

تفاوت انواع زعفران تقلبی و اصلی

به نظر شما چه تفاوت میان زعفران اصلی و تقلبی است؟ آیا راه هایی جهت شناخت انواع زعفران اصلی وجود دارد؟ آیا می توان به حرف فروشنده اعتماد کرد؟ از آنجایی که زعفران کالایی پربها است و همچنین عامه مردم شناخت کمتری از گیاه و مشخصات ظاهری زعفران حقیقی دارند، از گذشته وارد کردن ناخالصی […]

» توضیحات بیشتر