تمام مطالب برچسب : مرحله داشت زعفران
مرحله داشت زعفران

مرحله داشت زعفران

مرحله داشت زعفران یا مرحله میانی در مرحله داشت زعفران باید به عواملی که باعث بالا رفتن مرغوبیت پیازچه زعفران می شود توجه خاصی کرد و از زمان کاشت زعفران به بعد باید کارهایی انجام داد که کمک به بهبود پیازچه می کند و این مرحله از ضرورت بیشتری برخوردار است زیرا هر چقدر به پیاز رسیدگی بیشتری شود زمان گل دهی از گل مرغوبتری برخودار خواهد بود. برای این منظور بهتر است عوامل زیر را اجرا کنیم:آبیاری با دقت در زمان مناسب انجام پذیرد. دفع علف های هرز تا حد امکان فیزیکی باشد و کمتر از علف کش ها استفاده شود. سله شکنی پس از آبیاری و گاورو شدن مزرعه صورت پذیرد. تا حد امکان از کودهای آلی و […]