تمام مطالب برچسب : بزرگترین تولیدی زعفران
بزرگترین تولیدی پیاز زعفران ایرانی

بزرگترین تولیدی پیاز زعفران ایرانی

بزرگترین تولیدی پیاز زعفران ایرانی کجاست؟ از کجا می توان بهترین پیاز زعفران را تهیه کرد؟ قیمت و کیفیت پیاز زعفران ایرانی به چه شکلی است؟ بزرگترین تولیدی پیاز زعفران ایران در منطقه قائنات است، به دلیل سطح زیر کشت زعفرانی که این منطقه دارد می توان بهترین پیازهای زعفران را از برداشت کرد. هر ساله مقدار زیادی ار اراضی سطح کشت پیاز زعفران در این منطقه برداشت می شود و در بیشتر موارد کشاورز نیازی به پیاز زعفران تولید شده خود ندارد و آن ها را می فروشد، کیفیت پیاز های تولید شده این منطقه بسیار بالا بوده و دیده شده که در همان سال اول کشت خود شروع به گل دهی می کند. هر کیلو پیاز زعفران به […]