تمام مطالب برچسب : برنامه زعفران
چگونه می توانم برنامه غذایی زعفران در اسفند ماه را بدانم

چگونه می توانم برنامه غذایی زعفران در اسفند ماه را بدانم

چگونه می توانم برنامه غذایی زعفران در اسفند ماه را بدانم؟ طبق مراحل زیر می توانیم برنامه غذایی زعفران در اسفند ماه را انجام دهیم: ۱-محلول پاشی میکرو عناصر همراه با جلبلگ دریایی و اسید آمینه به میزان سه کیلو در هکتار به منظور تامین عناصر میکرو مثل آهن ، روی ، منگنز جهت گل آوری بهتر و با کیفیتر که در نهایت منجر به افزایش عملکرد ۱۵ درصدی خواهد شد. ۲- استفاده از اسید هیومیک های تخصصی ویژه زعفران به میزان دو کیلو در هکتار به منظور ریشه زایی پیاز دختری و تقویت پیاز زعفران(بنه)، درشت شدن پیاز ، تنظیم PH خاک به منظور جذب بهتر عناصر ، افزایش مقاومت پیاز در برابر آفات مثل کنه و قارچ ها […]