تمام مطالب برچسب : برداشت گل زعفران با توجه به منطقه
برداشت گل زعفران با توجه به شرایط منطقه ای

برداشت گل زعفران با توجه به شرایط منطقه ای

مرحله برداشت گل زعفران با توجه به شرایط منطقه ای پیاز زعفران پس از نخستین آبیاری شروع به رشد می کند.آبیاری زمین های زعفران بستگی به منطقه آب و هوایی هر نقطه از کشور متفاوت است. زمان برداشت گل زعفران بستگی به شرایط محیط، زراعی و منطقه معمولا از اواسط مهرماه شروع و تا پایان آذرماه ادامه دارد و این بستگی به شرایط آب و هوایی و منطقه ای دارد که مرحله گل دهی در چه زمانی شکل بگیرد. در جنوب خراسان فصل گل دهی زعفران از اواخر مهرماه شروع و تا اواسط یا پایان آبان ماه به طول می انجامد.و در منطقه تربت حیدریه و تربت جام این مرحله از گل دهی از اوایل مهر ماه شروع و تا […]