تمام مطالب برچسب : افزایش عملکرد زعفران
افزایش عملکرد و مقابله با خشکسالی زعفران

افزایش عملکرد و مقابله با خشکسالی زعفران

آیا می دانید برای افزایش عملکرد و مقابله با خشکسالی محصول ارزشمند زعفران چه باید کرد؟ افزایش عملکرد و مقابله با خشکسالی زعفران ۱- با توجه به محدودیت آب سطح کشت را توسعه ندهید بلکه عملکرد در واحد سطح را بالا ببرید. ۲- مصرف کودهای شیمیایی را محدود وحتی المقدور ازکود حیوانی استفاده کنید.اگر تهیه کود حیوانی همیشه میسر نیست، یکبار در سال اول در شروع کشت و یکبار در سال سوم از کود حیوانی استفاده کنید و دو سال میانی از ۱۰۰ کیلو گرم کود اوره استفاده کنید.به یاد داشته باشید مصرف بیشتر از ۱۰۰ کیلوگرم در هکتار کود ازته (مثل اوره) باعث کاهش گل آوری و افزایش بچه زایی می شود. ۳- زمان کاشت را از مرداد و […]