تمام مطالب برچسب : افزایش عملکرد زعفران

افزایش عملکرد و مقابله با خشکسالی زعفران

افزایش عملکرد و مقابله با خشکسالی زعفران

آیا می دانید برای افزایش عملکرد و مقابله با خشکسالی محصول ارزشمند زعفران چه باید کرد؟ افزایش عملکرد و مقابله با خشکسالی زعفران 1- با توجه به محدودیت آب سطح کشت را توسعه ندهید بلکه عملکرد در واحد سطح را بالا ببرید. 2- مصرف کودهای شیمیایی را محدود وحتی المقدور ازکود حیوانی استفاده کنید.اگر تهیه کود حیوانی همیشه میسر نیست، یکبار در سال اول در شروع کشت و یکبار در سال سوم از کود حیوانی استفاده کنید و دو سال میانی از 100 کیلو گرم کود اوره استفاده کنید.به یاد داشته باشید مصرف بیشتر از 100 کیلوگرم در هکتار کود ازته (مثل اوره) باعث کاهش گل آوری و افزایش بچه زایی می شود. 3- زمان کاشت را از مرداد و […]