تمام مطالب برچسب : اثرات ضد سرطانی زعفران
خواص ضد سرطانی کلاله زعفران

خواص ضد سرطانی کلاله زعفران

خواص ضد سرطانی کلاله گیاه زعفران (کروکوس ساتیووس) امروزه یکی از مهمترین علل شایع مرگ در سطح جهان بیماری سرطان بوده که شیوع و میزان مرگ و میر آن در ایران، قابل توجه می باشد. از طرف دیگر، با توجه به بومی بودن گیاه زعفران در منطقه خراسان جنوبی، در مطالعه حاضر خواص ضد توموری کلاله زعفران و برخی از مکانیسم های عمل آن در مدل های مختلف ماکرومولکولی، سلولی و حیوانی مرور شده است. در طب سنتی از کلاله زعفران به عنوان ترکیب دارویی در درمان بسیاری از بیماریها مانند دیابت، فشارخون و سرطان یاد شده است، نتایج تحقیقات طب جدید نیز نشان داده اند که میتوان از کلاله زعفران و متابولیت های ثانویه آن در تولید داروهای مکمل […]