تمام مطالب برچسب : اثرات درمانی زعفران
زعفران و درمان آن بر انواع بیماری ها

زعفران و درمان آن بر انواع بیماری ها

خواص پزشکی زعفران چیست؟ خاصیت زعفران چیست؟ فواید زعفران برای زنان و مردان آیا متفاوت است؟ خواص کلی زعفران چیست؟ خواص زعفران دم کرده چیست؟ زعفران گیاهی از تیره زنبق و چند ساله به ارتفاع ۱۰ تا ۳۰ سانتیمتر و دارای پیازی سخت، مدور، گوشتدار و پوشیده از غشاءهای نازک و قهوه ای رنگ می باشد که در طب قدیم به عنوان ادویه استفاده می شده و اثرات درمانی زیادی ذکر شده است و یکی از فایده های آن، اثر زعفران بر درمان بیماری های اعصاب و روان می باشد. تحقیقات نشان می دهند که تجویز عصاره زعفران باعث کاهش اثرات سرخوشی آور مورفین به روش ترجیح مکان شرطی شده، حساسیت حرکتی و بهبود فعالیت یادگیری و حافظه می شود. […]