تمام مطالب برچسب : آب و هوای مناسب برای کشت زعفران
آب و هوای مناسب برای کشت پیاز زعفران چگونه باید باشد

آب و هوای مناسب برای کشت پیاز زعفران چگونه باید باشد

تاثیر آب و هوای مناسب برای کشت پیاز زعفران چه میزان روی گلدهی تاثیرگذار است؟ کشت پیاز زعفران در چه مناطقی امکان پذیر است؟ آیا می توان در هر منطقه ای پیاز زعفران را کاشت؟ آب و هوا برای کشت پیاز زعفران زعفران گیاهی است گرمسیری و در نقاطی که آب و هوای معتدل داشته و دارای تابستان های گرم و خشک و آفتابی و پاییز و زمستان نسبتا ملایم دارد، به خوبی رشد می کند. مقاومت زعفران در مقابل سرما زیاده بوده و تا ۲۰- درجه سانتی گراد را تحمل می کند. البته سرمای شدید و طولانی می تواند اثر منفی زیادی بر عملکرد محصول داشته باشد. به عنوان شاهد می توان به کاهش بیش از ۹۰ درصد محصول […]