تمام مطالب برچسب : آبیاری زعفران
آبیاری بر عملکرد زعفران

آبیاری بر عملکرد زعفران

آبیاری بر عملکرد زعفران : نتایج مورد بررسی در این طرح نشان داد که فواصل آبیاری بر عملکرد زعفران تاثیر گذار است و اثر مثبت فواصل کمتر آبیاری زعفران بر عملکرد مزارع در سنین بالاتر مشهود تر است. این امر احتمالا به دلیل تعداد بیشتر کورمهای دختری تولیدی با افزایش سن مزرعه و افزایش نیاز و مصرف آب گیاهان زعفران در این مزارع می باشد.در آزمایش فواصل آبیاری زعفران ۱۵ ، ۳۰ ، ۶۰ و بدون آبیاری اعلام کردند که آبیاری ۱۵ و ۳۰ روز دارای بیشترین تعداد گل، وزن گل و وزن خشک کلاله بود ولی بین این دو اختلافی مشاهده نشد. فواصل آبیاری تاثیر زیادی بر متوسط عملکرد مزارع در بین مناطق مختلف گذاشت. در حالی که تفاوت […]

اولین آبیاری در اولین سال کشت پیاز زعفران

اولین آبیاری در اولین سال کشت پیاز زعفران

آیا میدانید که اولین آبیاری پیاز زعفران چه موقعی است؟ آیا می دانید که چگونه باید در اولین سال کشت پیاز زعفران آن را آبیاری کرد؟ چگونه پیاز زعفران را آب دهیم؟ اولین آبیاری در اولین سال کشت پیاز زعفران  زعفران کاران باید در سال اول کشت، در هر تاریخی که کشت پیاز زعفران انجام شد، بعد از کشت نیاز به آبیاری نیست و اولین آبیاری پیاز زعفران مزرعه شما در سال اول ۲۰ شهریور خواهد بود و بعد دومین آبیاری مهر ماه و در سالهای بعد آبیاری در شهریورماه انجام نمی شود. آبیاری تابستانه بسیاری از افرادی که پیاز زعفران را به تازگی کاشته اند سوال می کنند مبنی بر انجام آبیاری تابستانه در ماه مرداد ؟ متاسفانه توصیه […]