بزرگترین تولیدی پیاز زعفران ایرانی

بزرگترین تولیدی پیاز زعفران ایرانی کجاست؟ از کجا می توان بهترین پیاز زعفران را تهیه کرد؟ قیمت و کیفیت پیاز زعفران ایرانی به چه شکلی است؟

بزرگترین تولیدی پیاز زعفران ایران در منطقه قائنات است، به دلیل سطح زیر کشت زعفرانی که این منطقه دارد می توان بهترین پیازهای زعفران را از برداشت کرد.

هر ساله مقدار زیادی ار اراضی سطح کشت پیاز زعفران در این منطقه برداشت می شود و در بیشتر موارد کشاورز نیازی به پیاز زعفران تولید شده خود ندارد و آن ها را می فروشد، کیفیت پیاز های تولید شده این منطقه بسیار بالا بوده و دیده شده که در همان سال اول کشت خود شروع به گل دهی می کند.

هر کیلو پیاز زعفران به طور متوسط بین 120 تا 140 عدد می باشد و تقریبا در هر هزار متر، بین 700 کیلو تا 1000 کیلو کشت می شود و متوسط محصول دهی و برداشت، 1 کیلو زعفران خشک می باشد.

در بعضی مناطق ایران مثل قائنات، پایان دوره برداشت پیاز زعفران، بعد از 7 الی 8 سال کشت پیاز میباشد که می توان پیاز زعفران را دوباره برداشت کرد.

به طور مثال اگر 2 تن پیاز زعفران در دو هکتار کاشت شود، در هر دوره رشد پیاز ها تکثیر و زیاد می شوند و تا سال 7 خود، حدود 5 برابر زیاد می شود.

در کاشت پیاز زعفران پیشنهاد به هیرم کاری یا سیاه کاری نمی شود. در واقع میزان نم در زمین نباید در حدی باشد که باکتری ها و قارچ ها بتوانند فعالیت کنند، مخصوصا در کشت های قبل از مهر ماه. علت این است که حتی گفته می شود، پیاز را از زمین هایی تهیه کنید که خشک کن کرده باشند هم همین است.

این مقاله را هم از دست ندهید:  فروش انواع پیاز زعفران در کرمان

مطالب مرتبط

نظرات شما

قالب ووکامرس