عیار رنگ دهی زعفران
منظور از عیار رنگ دهی زعفران
عیار رنگ دهی زعفران با عوامل مختلفی سنجیده میشود که مهتمرین آن قدرت رنگ دهی و سپس عطر و طعم میباشد.
عامل اصلی رنگ زعفران عنصری است بنام کروسین که در زعفران قائنات، گاهاً به بالای 300 میرسد و در زعفران سایر مناطق دنیا به ندرت به بالای 200،که در زعفران قائنات به دلیل برداشت زعفران در ساعات قبل از طلوع آفتاب و اقلیم منطقه این عیار بالاتر از سایر مناطق است.

عیار رنگ دهی زعفران

این مقاله را هم از دست ندهید:  روش تشخیص زعفران اصلی از تقلبی در ایران

کروسین یک ترکیب شیمیایی کاروتنوئید ( مواد مخدر طبیعی) است که در گل زعفران یافت می شود، رنگ قرمز آن عمیق و کریستالی با نقطه ذوب 186 درجه سانتی گراد می باشد و هنگامی که در آب حل می شود به شکل رنگ نارنجی ظاهر می شود.

عیار رنگدهی زعفران

کروسین یک ماده شیمیایی است که در درجه اول مسئول رنگ زعفران است.