قیمت روز زعفران و محاسبه وزن زعفران

قیمت روز زعفران را چه کسانی تعیین می کنند؟ قیمت زعفران در ایران هر روز بر چه اساسی تعیین می شود؟ آیا مرکزی هست که بتواند قیمت به روز زعفران را از آنجا گرفت؟

با توجه به اینکه زعفران محصول گران قیمتی است و نوسان در این بازار بسیار شدید است و هر روز قیمت این محصول نوسان دارد برای کسب اطلاع از قیمت روز زعفران باید قیمت زعفران را از افراد بازاری کسب نمود و با توجه به همین نکته قیمت روز زعفران محصولات در فروشگاه زعفران ممتاز قائنات هر روز به روز می شوند.

جهت خرید و فروش زعفران از چه واحد هایی استفاده می شود؟

بسیاری از افرادی که با آنها برخورد می کنیم و می خواهند زعفران بخرند، همیشه چند سوال برایشان پیش می آید که هر مثقال چند گرم است؟  هر کیلو زعفران چند مثقال است؟ و اینکه چگونگی تبدیل گرم به مثقال را می خواهند بدانند.

هر مثقال چند گرم است؟

هر مثقال 4 گرم و 608 صوت می باشد. (4/608 گرم)

شما می توانید نمونه های یک مثقالی زعفران فروشگاه زعفران ممتاز قائنات را اینجا مشاهده کنید و به صورت آنی آن را تهیه کنید و درب منزل خود در سریعترین زمان ممکن تحویل بگیرید.

قیمت یک مثقال زعفران

 

هر کیلو زعفران چند مثقال است؟

هر کیلو زعفران از 217 مثقال زعفران تشکیل می شود.

هر کیلو زعفران چند گرم است؟

هر کیلو زعفران، 1000 گرم می باشد.

هر مثقال زعفران، چند نخود می باشد؟ (محاسبه کاسب های بازار)

هر مثقال زعفران در بازار زعفران، 24 نخود می باشد.

 

چگونه زعفران را خودمان محاسبه کنیم؟

اگر بخواهیم قیمت 100 گرم زعفران را محاسبه کنیم، به صورت زیر آن را انجام می دهیم:

ابتدا باید قیمت روز زعفران را بدانیم، و اینکه چه نوع زعفرانی را میخواهیم محاسبه کنیم (زعفران پوشال ، زعفران سرگل ، زعفران نگین). مثلا فرض کنید که قیمت روز زعفران نگین 6،500،000 تومان است و ما 100 گرم را می خواهیم بخریم.

از آنجایی که هر کیلو 1000 گرم می باشد و قیمت یک کیلو نگین برابر است با 6،500،000 ، پس قیمت یک گرم برابر است با 6،500. پس داریم

100 گرم را ضربدر 6500 میکنیم: 650،000 تومان

100 * 6500 = 650000

یعنی قیمت 100 گرم زعفران نگین برابر است با 650،000 تومان.

بسته بندی پاکتی زعفران

مراحل تبدیل گرم به مثقال

گرم را در 4.608 تقسیم کرده مثقال به دست می آید و اینگونه تبدیل گرم به مثقال مشخص می شود.
100 گرم تقسیم بر 4.608 می شود تقریبا 21.70 مثقال

تفاوت انواع زعفران با يکديگر

زعفران پوشال

به صورت رشته ای که انتهای رشته آن کمی زردی و یا سفیدی دارد.

زعفران سرگل 

تمام قرمز و قلم ریز بوده و به دلیل آنکه سورت شده نوع پوشال است رشته های آن شکسته می باشد.

زعفران نگین 

تمام قرمز و قلم درشت بوده و حدودا اکثر رشته های آن سالم و دارای حداقل شکستگی می باشد.

زعفران سرگل و نگین 

هر دو تمام قرمز و خالص هستند و تفاوتشان در اینست که اکثر رشته های زعفران سرگل شکسته ولی اکثر رشته های زعفران نگین سالم می باشد.

زعفران پوشال 

به علت آنکه انتهای رشته آن دارای کمی زردی یا سفیدی است و زعفران نگین به علت قیمت بالا و میزان کم آن در بازار، مشتریان کمتری دارد، این در حالی است که در میان انواع سه گانه، زعفران سرگل به دلیل تمام قرمز بودن، قیمت مناسب و وفور آن در تمام ایام سال بیشترین میزان صادرات را به خود اختصاص داده است.

قیمت روز زعفران در ایران

 


خرید زعفران قائنات , قیمت روز زعفران قائنات